LLETERACAMPLLONG

Empresa de comercialització de llet crua, afiliada a la branca de llet de cooperatives
agràries de Catalunya, fundada l’any 1994.

Lletera de Campllong

Com varem nèixer?

Vam néixer de la inquietud d’uns quants productors de llet per tenir la nostra pròpia cooperativa, la qual cosa va comportar que la secció de comercialització de llet, que havia nascut anys enrera a la seu de l’antiga Sant Isidre de Cassà de la selva SCCL, proposés fundar la Lletera Campllong SCCL.

Quina és la nostra activitat?

Els nostres socis, són productors de llet de vaca, que anem a recollir diàriament amb cisternes preparades per mantenir el producte en fred, després de sortir dels tancs de refrigeració de cada explotació. Aquestes cisternes de grans dimensions, porten la llet a la fàbrica transformadora.

Com aconseguim una llet de qualitat?

Pensem que per aconseguir una llet de qualitat, cal donar una bona formació als socis productors, per això la nostra cooperativa imparteix, anualment, uns cursets amb temes molt variats: la qualitat de la llet, el maneig de les vaques, la problemàtica del sector lleter, etc. A més d’un llarg recorregut per tots els temes que puguin interessar al nostre grup.

Actualment el tema que estem tractant a les jornades formatives És el Benestar Animal, Wefare Quality. Cal dir, que la llet dels nostres productors passa per una rigorosa anàlisi per tal d’aconseguir una llet de qualitat. A més, se segueixen uns controls de traçabilitat de tota la llet produïda.

Agrícoles i ramaders

Cada any la Lletera Campllong SCCL, col·labora organitzant la jornada tècnica de la Fira Comarcal de Primavera que es celebra a Campllong i que té una rellevant importància dins el món agrícola i ramader de les comarques de Girona.

La nostra fita

La fita que volem aconseguir és fer de la nostra entitat un element ple de vitalitat en el sector lleter de les comarques de Girona, perquè pensem que el món cooperatiu és el més adequat davant dels reptes de l’agricultura i ramaderia en el futur.

Pretenem que els nostres socis puguin aconseguir un alt grau de professionalitat, la qual cosa permetre la viabilitat de les seves explotacions.

Les nostres granges, la majoria són negocis familiars, treballen durament per tal de poder aconseguir una llet d’alta qualitat.

L’esforç diari, la dedicació de cada dia en el maneig de les vaques, en l’agricultura i en gestionar el negoci fa que l’objectiu final sigui una llet pròpia, d’origen, una llet de qualitat, diferent.

Contacta ‘ns

Cerca

Ens trobem a la petita vila de Campllong (500 habitants), dins la comarca del Gironès, a prop de l’Aeroport Girona Costa Brava i de l’inici de l’eix transversal.